Yukiteru AmanoYuno GasaiAru AkiseMinene UryuuYukiteru AmanoYuno GasaiTakao HiyamaKeigo KurusuReisuke HoujouTsubaki KasuganoMarco IkusabaAi MikamiKamado UeshitaMinene UryuuKaryuudo TsukishimaJohn BacchusYomotsu HirasakaDeus Ex MachinaMuru MuruMangaRozdziałyAnimeOdcinki